Kadra

Organizacja jednostki

UL. POCZTOWA 7

_____________________________________________________________________

Pokój 208 tel. (52) 559 20 24, e-mail: pcprtuchola.kierownik@wp.pl
Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Kompetencje Kierownika PCPR:
Na podstawie § 89 ust.2 Statutu Powiatu Tucholskiego oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządu Powiatu Tucholskiego upoważnia Panią Annę Toby – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności placówki.

_____________________________________________________________________

Dział d.s. finansowo-księgowych

Pokój 209  tel. (52) 559 19 60, pcprtuchola.finanse@wp.pl

Bernadeta Kądziela – Niemczewska – Główny Księgowy

Adrian Czapiewski – Pomoc administracyjna

_____________________________________________________________________

Pokój 010    tel. (52) 559 20 10,  e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Przemysław Zysnarski – Inspektor

Joanna Klewicz – Inspektor

Alina Kowalska – Wamka – Inspektor

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej,

 • obsługa programu „Aktywny samorząd”,
 • „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”,
 • kadry i płace,
 • ochrona danych osobowych,
 • projekty realizowane przez PCPR.
 • Obsługa programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – moduł III

_____________________________________________________________________

Sekretariat – Biuro organizacyjne i dział realizacji projektów

Pokój 009  tel. (52) 559 20 18, e-mail: pcprtuchola@wp.pl

Joanna Gumińska – Pomoc administracyjna – sekretariat

Natalia Kamecka – Pomoc administracyjna – program „Aktywny samorząd”

Marcin Scheffs – Pomoc administracyjna – sekretariat

_____________________________________________________________________

Dział d.s. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Pokój 008  tel. (52) 559 02 19, e-mail: pcprtuchola.pfron@wp.pl

Paulina Grzonkowska – Pomoc administracyjna

Janina Jagła – Pomoc administracyjna

Stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej, dofinansowanie ze środków PFRON do:

 • przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier technicznych oraz architektonicznych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, oraz obsługa Warsztatów Terapii Zajęciowej.

UL. ŚWIECKA 95

_____________________________________________________________________

Dział pomocy społecznej i świadczeń

tel. (52) 559 20 11,e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Hanna Zielinska – Główny specjalista pracy socjalnej, Zastępca Kierownika PCPR

Stanowisko do spraw:

 • rodzin zastępczych,
 • domów pomocy społecznej,
 • placówek opiekuńczo wychowawczych,
 • pomocy repatriantom.

Anna Szwinkowska– Specjalista pracy socjalnej,

stanowisko do spraw:

 • rodzin zastępczych,
 • związanych z programem korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.
 • placówek opiekuńczo wychowawczych,
 • osób usamodzielniających się.

Julia Wiśniewska – pomoc administracyjna stanowisko ds. rodzin zastępczych

Magdalena Zakryś – pomoc administracyjna

_____________________________________________________________________

Zespół d.s. pieczy zastępczej

tel. (52) 559 20 11,e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Kinga Czapiewska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Kotowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kamila Synak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
_____________________________________________________________________

Projekt „Rodzina w Centrum 2”, Centrum Wspierania Rodzin

Magdalena Kania – KRPZ/Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

_____________________________________________________________________

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Jutrowski  – inspektor.rodo@wp.pl

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 20 marca, 2007 09:09