ZARZĄDZENIE NR 15/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 04.06.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2018 zadnia 23.03.2018 r. w sprawie programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w 2018 roku oraz zarządzenia nr 12/2018 z dnia 15.05.2018 r. w sprawie realizacji programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja:

ZARZĄDZENIE NR 14/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: wprowadzania polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2018.

Ostatnia aktualizacja:

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2018.

Ostatnia aktualizacja:

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.02.2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Ostatnia aktualizacja: