Zarządzenie nr 21/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Zarządzenie nr 14/2019

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.07.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/201 zadnia 05.02.2019 r. w sprawie programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w 2019 roku oraz przyjęcia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego “Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1.

Ostatnia aktualizacja: