Zarządzenie nr 42/2020

Zarządzenie nr 42/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, w PCPR w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Zarządzenie nr 39/2020

Zarządzenie nr 39/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17a/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu “Ku dorosłości”.

Ostatnia aktualizacja:

Zarządzenie nr 38/2020

Zarządzenie nr 38/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 25/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu, zmienionego Zarządzeniem nr 20a/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu.

Ostatnia aktualizacja:

Zarządzenie nr 37/2020

Zarządzenie nr 37/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu, zmienionego Zarządzeniem nr 15a/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu.

Ostatnia aktualizacja:

Zarządzenie nr 35/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 14.12.2020 r. w sprawie: przyjęcia warunków spotkań, urlopowań dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Ostatnia aktualizacja: