Kadra PCPR

Kościuszki 16, 89-500 Tuchola

Pokój 2.32 tel. (52) 559 20 24, e-mail: pcprtuchola.kierownik@wp.pl
Anna Goźlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Pokój 2.26 tel. (52) 559 20 11, e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl
Hanna Zielinska  – Zastępca Dyrektora

Pokój 2.29  tel. (52) 559 19 60, pcprtuchola.finanse@wp.pl

Bernadeta Kądziela – Niemczewska – Główny Księgowy

Pokój 2.13  tel. (52) 559 20 10,  e-mail: pfron@pcprtuchola.pl

Przemysław Zysnarski – Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pozyskiwania Środków

Pokój 2.12  tel. (52) 559 20 18, e-mail: sekretariat@pcprtuchola.pl

Martyna Kacińska – Pomoc administracyjna

Marcin Niemczewski – Kądziela – Dozorca

Pokój 2.11  tel. (52) 559 02 19, e-mail: pfron@pcprtuchola.pl

Paulina Grzonkowska – Podinspektor

Janina Jagła – Żmudzka – Podinspektor

Marzena Kowalik – Pomoc administracyjna

Pokój 2.30  tel. (52) 336 07 00, e-mail: pcprtuchola.finanse@wp.pl

Adrian Czapiewski – Podinspektor

Ewa Weltrowska – Podinspektor

Pokój 2.28  tel. (52) 559 19 96, e-mail: sekretariat@pcprtuchola.pl

Alina Kowalska – Wamka – Kierownik Działu Organizacyjnego

Natalia Kamecka – Podinspektor

Pokój 2.22  tel. (52) 336 07 02, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Kinga Czapiewska – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie

Pokój 2.24  tel. (52) 336 07 04, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Katarzyna Kotowska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Szwinkowska– Starszy specjalista pracy socjalnej

Dorota Welter – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Pokój 2.25  tel. (52) 336 07 01, e-mail: pcprtuchola.koordynator@wp.pl

Magdalena Gierszewska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Joanna Klewicz – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Liegmann – Specjalista pracy socjalnej

Pokój 2.23  tel. (52) 336 07 03, e-mail: pcprtuchola.piecza@wp.pl

Julia Altmann – Pomoc administracyjna stanowisko ds. rodzin zastępczych

Sara Renk – Podinspektor

Inspektor Ochrony Danych 

Tomasz Jutrowski  – inspektor.rodo@wp.pl

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 20 marca, 2007 09:09