„Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” zorganizowanego z okazji międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Tucholi w 2009 roku zrealizował projekt pt. „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”. Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej (TMZC) w Cekcynie. 
W ramach projektu przeprowadzone zostały akcje, które miały zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych
ze społeczeństwem. Były to dni szczególnie poświęcone podnoszeniu świadomości
o problemach ludzi niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– Konkurs fotograficzny „nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”;
– Akcja „uwolnijcie chodniki i schody”.
Podczas tej akcji wolontariusze wraz z osobami niepełnosprawnymi koordynowani przez opiekunów, podzieleni na kilka grup zbadali Tucholę pod kątem barier architektonicznych umożliwiających lub utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z różnych obiektów użyteczności publicznej.
– Festiwal piosenki „Baw się z country” i konferencja „Nie jesteś sam – zrozumieć  niepełnosprawność”.
Festiwal „Baw się z country”: odbył się 1 grudnia 2009 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i cieszył dużym zainteresowaniem.
Działaniem naszym objęliśmy w szczególności dzieci niepełnosprawne z Tucholi
i pobliskich Gmin. Pokazaliśmy im, iż mogą spotkać w swoim życiu osoby z różną niepełnosprawnością, ale przede wszystkim to, że niepełnosprawny nie oznacza niesprawny, lub „gorszy” ale wręcz odwrotnie. Oznacza osoby z ogromnym potencjałem energii, witalności życiowej, niejednokrotnie bardzo uzdolnione plastycznie, muzycznie itp. Zorganizowanie tych dni to przyznanie równych praw do akceptacji dzieci niepełnosprawnych w lokalnym środowisku.
W festiwalu wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne w różnym wieku.
– Konferencja „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” odbyła się dnia
5 grudnia 2009r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i poświęcona była nowym metodom rehabilitacji i podsumowaniu akcji “ Uwolnijcie chodniki i schody”.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:46