OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  W OTWARTYM KONKURSIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłasza wyniki naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ogłoszonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” POKL.
Partnerami PCPR w realizacji projektu będą:
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej „Przyjazna Dłoń”
Zakres zadań partnerów zostanie ogłoszony po ewentualnym podpisaniu umowy o udziale
w projekcie.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:18