OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO – SPOŁECZNA RADA

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO

Starosta Tucholski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście tucholskim.
Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę organizacji – jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótki opis prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej do dnia 01.03.13 r. w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pocztowa 7, w Tucholi.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 052 559-02-19 osoba do kontaktu: Hanna Zielinska PCPR p.08

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:26