“Otwieramy Drogę do Sukcesu”

“Otwieramy Drogę do Sukcesu”

Dnia 11 grudnia 2009 roku w sali multimedialnej “Książnicy” o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja kończąca realizację projektu systemowego PO KL w 2009 roku. pt. “Otwieramy Drogę do Sukcesu”.
Wszelkie informacje o konferencji można uzyskać po numerem telefonu (052) 559 19 96.
Instytucją wdrażającą jest Urząd Wojewódzki, a instytucją pośredniczącą IP2 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 17:39