Podstawa prawna funkcjonowania

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2028

uchwała nr XXXV/261/2022 + załącznik do uchwały z dnia 28.01.2022r.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

uchwała nr XXVI/188/2021 + załącznik do uchwały z dnia 28.01.2021r.

Regulamin Organizacyjny PCPR w Tucholi z 2021r.

Uchwała nr 128/219/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28.01.2021r.

Załącznik do uchwały Nr 128/219/2021 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2021r.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 5 lutego, 2021 13:27