Powiat Tucholski zaprasza do udziału w projekcie pt. „Rozruszać niepełnosprawność”

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Tucholskiego poprzez aktywizację całej grupy w formie spotkań stacjonarnych i wyjazdowych w okresie 1.01.2020 r.-31.07.2020 r.
Osoby z terenu Powiatu Tucholskiego, które ukończyły 60 lat, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i są zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.pcprtuchola.pl, www.bippowiat.tuchola.pl, www.tucholski.pl lub w wersji papierowej do pobrania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ul. Pocztowa 7, pok. nr 008.

Można się również kontaktować z nami telefonicznie: 052-559-02-19. Rekrutacja trwa od 02.01.2020 r. do 20.01.2020 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach LSR „Dekel do borowiackie grapy” Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Dofinansowanie z UE: 50.000,00 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie lgd.jpg

Projekt pt. „Rozruszać niepełnosprawność”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Numer i nazwa Działania: 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt grantowy w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej obszaru LSR realizowany przez LGD

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 52.631,58 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 50.000,00 zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Tucholskiego poprzez aktywizację całej grupy w formie spotkań stacjonarnych i wyjazdowych.

Rodzaje wsparcia :

  1. warsztaty z psychologiem
  2. spotkanie z dietetykiem
  3. zajęcia sportowe
  4. wyjście do fryzjera i kosmetyczki
  5. wyjazd do DPS-u w Wysokiej
  6. wyjazdy kulturalno – integracyjne
  7. wyjazd rehabilitacyjno – psychologiczny do Ciechocinka
  8. wyjścia kulturalno – integracyjne
  9. spotkanie otwarte dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie lgd.jpg

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniu części działań projektu okres realizacji został wydłużony :  do  31.10.2021 r.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:44