PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

W związku z wprowadzonymi. przez Radę Nadzorczą PFRON (Uchwała nr 9/2014 z dnia 09.06.2014r.) zmianami informujemy, że skrócono termin przyjmowania wniosków – Moduł I

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej
:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

d) Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby zależnej.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 sierpnia 2014roku.

Moduł II pozostaje bez zmian.
Więcej informacji o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (pokój 08, 010) tel. 052 559-02-19 lub 052 559-20-18 .

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:37