Programy powiatowe

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Tucholskim na lata 2015-2021

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w Powiecie Tucholskim na lata 2015-2020

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 7 czerwca, 2020 13:28