Przetarg nieograniczony w ramach projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – część 4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 4

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej – część 4

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.09.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.09.2020 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.09.2020

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Ogłoszenie o zamówieniu – ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ

Załącznik nr 1 (wersja pdf) – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 (wersja edytowalna) – Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 (wersja pdf) – Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 2 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 (wersja pdf) – Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 3 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4.1 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.1 Część 1 – rtv

Załącznik nr 4.1 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 4.1 Część 1 – rtv

Załącznik nr 4.2 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.2 Część 2 – sprzęt komputerowy

Załącznik nr 4.2 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 4.2 Część 2 – sprzęt komputerowy

Załącznik nr 4.3 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.3 Część 3 – meble

Załącznik nr 4.3 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 4.3 Część 3 – meble

Załącznik nr 4.4 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.4 Część 4 – sprzęt projekcyjny 

Załącznik nr 4.4 (wersja edytowalna) – Załącznik 4.4 Część 4 – sprzęt projekcyjny

Załącznik nr 4.5 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.5 Część 5 – środki ochrony

Załącznik nr 4.5 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 4.5 Część 5 – środki ochrony

Załącznik nr 4.6 (wersja pdf) – Załącznik nr 4.6 Część 6 – zestaw nagłośnieniowy

Załącznik nr 4.6 (wersja edytowalna) – Załącznik nr 4.6 Część 6 – zestaw nagłośnieniowy

Załącznik nr 5.1 – Załącznik nr 5.1 projekt umowy części 1 2 3 4 6

Załącznik nr 5.2 – Załącznik nr 5.2 projekt umowy część 5

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 17 września, 2020 14:47