Zarządzenia Dyrektora / Kierownika

Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 23/2023

Zarządzenie nr 22/2023 zmieniające zarządzenie nr 7/2023 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków PFRON w Warszawie

Zarządzenie nr 22/2023

Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 21/2023

Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 20/2023

Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 19/2023

Zarządzenie nr 18a/2023 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 18a/2023

Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 18/2023

Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie wprowadzenia zasad okazjonalnej pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 17/2023

Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Zarządzenie nr 16/2023

Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w PCPR w Tucholi.

Zarządzenie nr 15/2023

Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie zasad udzielania dofinasowania do wniosków składanych w PCPR w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2023.

Zarządzenie nr 14/2023

Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 05/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w PCPR w Tucholi oraz wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w PCPR w Tucholi.

Zarządzenie nr 13/2023

Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PCPR w Tucholi.

Zarządzenie nr 12/2023

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby PCPR w Tucholi, w celu kontrolowania instytucji, rodzin zastępczych oraz beneficjentów zadań realizowanych ze środków PFRON, którzy z mocy prawa takiej kontroli podlegają.

Zarządzenie nr 11/2023

Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie zasad udzielania dofinansowania do wniosków składanych w PCPR w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2023.

Zarządzenie nr 10/2023

Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Zarządzenie nr 9/2023

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 8/2023

Zarządzenie nr 7/2023 zmieniające zarządzenie nr 13/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w PCPR w Tucholi o dofinansowanie ze środków PFRON w Warszawie.

Zarządzenie nr 7/2023

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 01.12.2015 w sprawie przyjęcia do stosowania wzorów wniosków o pomoc finansową z zakresu pieczy zastępczej w PCPR w Tucholi, zmienionego zarządzeniem nr 21/2017 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 15.11.2017 r.

Zarządzenie nr 6/2023

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Zarządzenie nr 5/2023

Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zasad udzielania dofinansowania do wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2023.

Zarządzenie nr 4/2023

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Zarządzenie nr 3/2023

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Zarządzenie nr 1/2023

Zarządzenie nr 18/2022

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w ramach projektu “Samodzielnie (nie samemu) – wsparcie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-18.pdf

Zarządzenie nr 17/2022

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-17.pdf

Zarządzenie nr 16/2022

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-16.pdf

Zarządzenie nr 15/2022

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-15.pdf

Zarządzenie nr 14/2022

Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-14.pdf

Zarządzenie nr 13/2022

Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru oraz Punktu Kontaktowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-13.pdf

Zarządzenie nr 12/2022

Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22.02.2022 w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2022 roku.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-12.pdf

Zarządzenie nr 11/2022

Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu “Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-11.pdf

Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w ramach projektu “Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-10.pdf

Zarządzenie nr 9/2022

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie udzielania dofinansowań do wniosku składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na 2022 rok.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-9.pdf

Zarządzenie nr 8/2022

Zarządzenie 8/2022 w sprawie udzielania dofinansowań do wniosku składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na 2022 rok.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-8.pdf

Zarządzenie nr 7/2022

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie powołania Zespołu zarządzającego w ramach projektu “Razem fajniej”

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-NR-7.pdf

Zarządzenie nr 6/2022

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-6-2022.pdf

Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, w celu kontrolowania instytucji oraz beneficjentów zadań realizowanych ze środków PFRON, którzy z mocy prawa takiej kontroli podlegają.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-5-2022.pdf

Zarządzenie nr 4/2022

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2022 roku.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-4-2022.pdf

Zarządzenie nr 3/2022

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie zasad udzielania dofinansowania do wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2022.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-3-2022.pdf

Zarządzenie nr 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-2-2022.pdf

Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-1-2022.pdf

Zarządzenie nr 36/2021

Zarządzenie nr 36/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie powołania Zespołu Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-36-2021.pdf

Zarządzenie nr 35/2021

Zarządzenie nr 35/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-35-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 34a/2021

Zarządzenie nr 34a/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wprowadzania procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-34A-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 34/2021

Zarządzenie nr 34/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w PCPR w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-34-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 33/2021

Zarządzenie nr 33/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-33-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 32/2021

Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-32-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 31/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130.000,00 złotych (netto) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-31-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 30/2021

Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-30-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 29/2021

Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie wyznaczenia pracowników PCPR do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-29-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 28/2021

Zarządzenie nr 28/2021 Dyrektora Powiatowego |centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w PCPR w Tucholi.

https://www.bippcprtuchola.pl/wp-content/uploads/ZARZADZENIE-28-2021-1.pdf

Zarządzenie nr 27/2021

Zarządzenie nr 27/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.10.2021 r. w sprawie: wprowadzenia w życie regulaminu oceny pracowników PCPR w Tucholi.

Zarządzenie nr 26/2021

Zarządzenie nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.09.2021 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tucholskim na lata 2022-2027.

Zarządzenie nr 25/2021

Zarządzenie nr 25/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 13.08.2021 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Zarządzenie nr 24/2021

Zarządzenie nr 24/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 13.08.2021 r. w sprawie: zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

 • Zarządzenie nr 23/2021
  Liczba wyświetleń: 50 Zarządzenie nr 23/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 22/2021
  Liczba wyświetleń: 9 Zarządzenie nr 22/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 21/2021
  Liczba wyświetleń: 7 Zarządzenie nr 21/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 20/2021
  Liczba wyświetleń: 3 Zarządzenie nr 20/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur funkcjonowania i bieżącej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 19/2021
  Liczba wyświetleń: 8 Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego określenia zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej. Ostatnia aktualizacja: 26 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 18/2021
  Liczba wyświetleń: 13 Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby PCPR w Tucholi, w celu kontrolowania … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 17/2021
  Liczba wyświetleń: 1 Zarządzenie nr 17/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminów mieszkania wspieranego i dla osób niepełnosprawnych. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 16/2021
  Liczba wyświetleń: 14 Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 14/2021
  Liczba wyświetleń: 12 Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Dyrektora PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 13/2021
  Liczba wyświetleń: 8 Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Pomocy … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 6/2021
  Liczba wyświetleń: 22 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udostępniania informacji publicznych oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 5/2021
  Liczba wyświetleń: 30 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 28 lutego, 2021 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 4/2021
  Liczba wyświetleń: 33 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie: przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 3/2021
  Liczba wyświetleń: 16 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 12/2021
  Liczba wyświetleń: 4 Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2021 roku. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 11/2021
  Liczba wyświetleń: 3 Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Powiatowego … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 10/2021
  Liczba wyświetleń: 4 Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania do wniosków składanych w PCPR w Tucholi do zadań … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 9/2021
  Liczba wyświetleń: 8 Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania PCPR w Tucholi w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ostatnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 8/2021
  Liczba wyświetleń: 5 Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 7/2021
  Liczba wyświetleń: 10 Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 2/2021
  Liczba wyświetleń: 7 Zarządzenie nr 2/2021 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o godzinie 13:08
 • Zarządzenie nr 1/2021
  Liczba wyświetleń: 18 Zarządzenie nr 1/2021 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PCPR w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 43/2020
  Liczba wyświetleń: 5 Zarządzenie nr 43/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 42/2020
  Liczba wyświetleń: 2 Zarządzenie nr 42/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 41/2020
  Liczba wyświetleń: 2 Zarządzenie nr 41/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o godzinie … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 40/2020
  Liczba wyświetleń: 2 Zarządzenie nr 40/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Ostatnia aktualizacja: 26 lipca, 2021 o godzinie 12:51
 • Zarządzenie nr 39/2020
  Liczba wyświetleń: 5 Zarządzenie nr 39/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17a/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 38/2020
  Liczba wyświetleń: 8 Zarządzenie nr 38/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 25/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 37/2020
  Liczba wyświetleń: 4 Zarządzenie nr 37/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 36/2020
  Liczba wyświetleń: 4 ZARZĄDZENIE nr 36 z dnia 22 grudnia 2020 r. Kierownika PCPR w Tucholi w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury kontroli finansowej w PCPR w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 26 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 35/2020
  Liczba wyświetleń: 56 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 14.12.2020 r. w sprawie: przyjęcia warunków spotkań, urlopowań dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej – w związku z … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 34/2020
  Liczba wyświetleń: 39 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.12.2020 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 33/2020
  Liczba wyświetleń: 27 Zarządzenie nr 33/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 09.12.2020r. w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 32/2020
  Liczba wyświetleń: 32 Zarządzenie nr 32/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.12.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do realizacji postępowania pn. „Zakup wyposażenia do PCW”. Ostatnia aktualizacja: 11 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 31/2020
  Liczba wyświetleń: 15 Zarządzenie nr 31/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.11.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do realizacji postępowania pn. “Zakup wyposażenia do PCW” Ostatnia aktualizacja: 3 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 30/2020
  Liczba wyświetleń: 9 Zarządzenie nr 30/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.11.2020r. w sprawie: przyjęcia regulaminu Komisji Przetargowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 3 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 29/2020
  Liczba wyświetleń: 13 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.11.2020 r. w sprawie: odwołania i powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Centrum … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 27/2020
  Liczba wyświetleń: 32 Zarządzenie nr 27/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.11.2020r. w sprawie: przyjęcia nowego formularza wniosku PCPR w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 26/2020
  Liczba wyświetleń: 12 Zarządzenie nr 26/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 12.11.2020r. w sprawie:powołania Zespołu do spraw wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w PCPR … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 25/2020
  Liczba wyświetleń: 30 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.10.2020 r. w sprawie:przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 wśród pracowników PCPR-u w Tucholi, w rodzinnej pieczy zastępczej na … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 24/2020
  Liczba wyświetleń: 16 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.10.2020 r. w sprawie:uchylenia Zarządzenia nr 6/2020 Kierownika PCPR w Tucholi w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 23/2020
  Liczba wyświetleń: 30 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Powiatowym … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 22/2020
  Liczba wyświetleń: 9 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 02.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 21/2020
  Liczba wyświetleń: 36 Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.09.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 12/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019r. … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 20/2020
  Liczba wyświetleń: 12 Zarządzenie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.09.2020r. w sprawie: zmiany składu Zespołu Zarządzającego w ramach projektu “Ku dorosłości”. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 19/2020
  Liczba wyświetleń: 35 Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.09.2020r. w sprawie: powołania Zespołu ds pieczy zastępczej w PCPR Tuchola. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 18/2020
  Liczba wyświetleń: 38 Zarządzenie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.08.2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do realizacji postępowania w ramach projektu “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 17/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o godzinie 12:15
 • Zarządzenie nr 16/2020
  Liczba wyświetleń: 26 Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.08.2020r. w sprawie: udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o godzinie 12:16
 • Zarządzenie nr 15/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.07.2020r. w sprawie: odwołania i powołania członka Zakładowej Komisji Socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 14/2020
  Liczba wyświetleń: 40 Zarządzenie nr 14/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 28.05.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o godzinie 12:19
 • Zarządzenie nr 13/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Zarządzenie nr 13/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 12/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Zarządzenie nr 12/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminów konkursowych. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o godzinie 12:19
 • Zarządzenie nr 11/2020
  Liczba wyświetleń: 17 Zarządzenie nr 11/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 10/2020
  Liczba wyświetleń: 32 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.04.2020 r. w sprawie: wyznaczenia osób realizujących zadania w ramach programu “Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 9/2020
  Liczba wyświetleń: 31 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2020 r. w sprawie: przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, w celu … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 8/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi mających … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 7/2020
  Liczba wyświetleń: 24 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 18.03.2020 r. w sprawie: zawieszenia wypłat i wpłat gotówkowych w związku  z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2. Ostatnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 6/2020
  Liczba wyświetleń: 23 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 13.03.2020 r. w sprawie:rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 wśród pracowników PCPR-u w Tucholi, w rodzinnej pieczy zastępczej na ternie … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 5/2020
  Liczba wyświetleń: 16 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.02.2020 r. w sprawie: realizacji programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w 2020 roku. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 4/2020
  Liczba wyświetleń: 30 Zarządzenie nr 4/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 3/2020
  Liczba wyświetleń: 26 Zarządzenie nr 3/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 2/2020
  Liczba wyświetleń: 19 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.01.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 1/2020
  Liczba wyświetleń: 22 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 02.01.2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu “Fajnie być razem”. Ostatnia aktualizacja: 6 listopada, 2020 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 23/2019
  Liczba wyświetleń: 18 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o godzinie 11:03
 • Zarządzenie nr 22/2019
  Liczba wyświetleń: 20 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 21/2019
  Liczba wyświetleń: 30 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 20/2019
  Liczba wyświetleń: 11 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 09.12.2019 r. w sprawie: ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 19/2019
  Liczba wyświetleń: 11 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.11.2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu “Ku dorosłości”. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 18/2019
  Liczba wyświetleń: 12 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 07.11.2019 r. w sprawie: ujednolicenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 18 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 17/2019
  Liczba wyświetleń: 28 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.10.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 16/2019
  Liczba wyświetleń: 29 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 18.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/2019 w sprawie programu pilotażowego “Aktywny samorząd” zmienionego Zarządzeniem nr 14/2019 … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 15a/2019
  Liczba wyświetleń: 34 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w ramach projektu “Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 15/2019
  Liczba wyświetleń: 25 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 05.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w ramach projektu “Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 14/2019
  Liczba wyświetleń: 18 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30.07.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2/201 zadnia 05.02.2019 r. w sprawie programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 13/2019
  Liczba wyświetleń: 29 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.02.2019 r. w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 12/2019
  Liczba wyświetleń: 21 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. w sprawie: wprowadzania polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 11/2019
  Liczba wyświetleń: 12 Zarządzenie nr 11/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2019 w sprawie realizacji programu pilotażowego “Aktywny samorząd” … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 10/2019
  Liczba wyświetleń: 28 Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.04.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 9/2019
  Liczba wyświetleń: 23 Zarządzenie nr 9/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.04.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PCPR w Tucholi Ostatnia aktualizacja: … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 8/2019
  Liczba wyświetleń: 32 Zarządzenie nr 8/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o godzinie 11:21
 • Zarządzenie nr 7/2019
  Liczba wyświetleń: 18 Zarządzenie nr 7/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 6/2019
  Liczba wyświetleń: 11 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.03.2019 r. w sprawie: przyjęcia formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w 2019r. Ostatnia … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 4/2019
  Liczba wyświetleń: 17 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. w … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 3/2019
  Liczba wyświetleń: 34 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 06.02.2019 r. w sprawie: odwołania i powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Centrum … Czytaj dalej
 • Zarządzenie nr 1/2019
  Liczba wyświetleń: 27 Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2019 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2018
  Liczba wyświetleń: 14 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2018
  Liczba wyświetleń: 11 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.08.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2018 z dnia 23.02.2018r. w sprawie realizacji programu pilotażowego “Aktywny samorząd” … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2018
  Liczba wyświetleń: 26 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 04.06.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 7/2018 zadnia 23.03.2018 r. w sprawie programu pilotażowego “Aktywny samorząd” w … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2018
  Liczba wyświetleń: 14 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: wprowadzania polityki bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 13/2018
  Liczba wyświetleń: 12 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: powołania inspektora ochrony danych. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o godzinie 13:11
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2018
  Liczba wyświetleń: 32 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.05.2018 r. w sprawie: realizacji programu pilotażowego “Aktywny samorząd” Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o godzinie 13:11
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2018
  Liczba wyświetleń: 25 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.04.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2018
  Liczba wyświetleń: 27 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2018 r. w sprawie: zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2018
  Liczba wyświetleń: 32 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.03.2018 r. w sprawi: powołanie zespołu ds. projektu “Samodzielnie (nie samemu). Model wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2018
  Liczba wyświetleń: 12 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.02.2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w 2018 roku. Ostatnia aktualizacja: 18 listopada, 2020 o … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2018
  Liczba wyświetleń: 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 26.01.2018 r. w sprawie: powołania komisji do spraw oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2018
  Liczba wyświetleń: 14 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 08.01.2014 r. w … Czytaj dalej
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2018
  Liczba wyświetleń: 9 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 24.01.2018 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi … Czytaj dalej

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 7 czerwca, 2020 13:28