Zarządzenie nr 27/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16.11.2020r. w sprawie: przyjęcia nowego formularza wniosku PCPR w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2020 w PCPR w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 24 listopada, 2020 14:08