ZARZĄDZENIE 4/2016

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 01.02.2016 r. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w sprawie odwołania członka komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:05