Zarządzenie nr 10/2019

Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 23.04.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:45