Zarządzenie nr 10/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 15.04.2020 r. w sprawie: wyznaczenia osób realizujących zadania w ramach programu “Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 13:04