Zarządzenie nr 10/2021

Zarządzenie nr 10/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania do wniosków składanych w PCPR w Tucholi do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2021 r.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 19 lutego, 2021 13:16