Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji PFRON

Zarządzenie nr 17/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w z dnia 05.12.2014 r. w sprawie opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:51