ZARZĄDZENIE NR 18/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 14.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie:zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:20