Zarządzenie nr 2/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 27.01.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:59