Zarządzenie nr 22/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 02.10.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, w celu kontrolowania instytucji oraz beneficjentów zadań realizowanych ze środków PFRON, którzy z mocy prawa takiej kontroli podlegają.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 20 października, 2020 11:31