Zarządzenie nr 24/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 16.10.2020 r. w sprawie:uchylenia Zarządzenia nr 6/2020 Kierownika PCPR w Tucholi w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 wśród pracowników PCPR-u w Tucholi, w rodzinnej pieczy zastępczej na ternie powiatu tucholskiego oraz innych osób korzystających z usług jednostki oraz Zarządzenia nr 13/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 26.05.2020r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2020 Kierownika PCPR w Tucholi w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 wśród pracowników PCPR-u w Tucholi, w rodzinnej pieczy zastępczej na ternie powiatu tucholskiego oraz innych osób korzystających z usług jednostki.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 20 października, 2020 11:53