Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wstrzymania rozpatrywania niektórych wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22.01.2016 r. w sprawie wstrzymania rozpatrywania niektórych wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z obszaru rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2016.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:04