Zarządzenie nr 37/2020

Zarządzenie nr 37/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu, zmienionego Zarządzeniem nr 15a/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 22 grudnia, 2020 12:30