Zarządzenie nr 38/2020

Zarządzenie nr 38/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 25/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu, zmienionego Zarządzeniem nr 20a/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 22 grudnia, 2020 12:32