Zarządzenie nr 39/2020

Zarządzenie nr 39/2020 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17a/2019 Kierownika PCPR w Tucholi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminów opracowanych na potrzeby realizowanego projektu “Ku dorosłości”.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 22 grudnia, 2020 12:45