ZARZĄDZENIE NR 4/2013

Zarządzenie 4/2013 w sprawie: dodatkowych zasad udzielania dofinansowania dla wnioskodawców składających wnioski w PCPR w Tucholi – zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON na rok 2013.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:34