Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie: przyjęcia nowych formularzy wniosków o przyznanie dofinansowań zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 28 lutego, 2021 09:33