Zarządzenie nr 42/2020

Zarządzenie nr 42/2020 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, w PCPR w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 22 grudnia, 2020 12:54