ZARZĄDZENIE NR 5/2012

Zarządzenie w sprawie: wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:11