Zarządzenie nr 6/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 13.03.2020 r. w sprawie:rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 wśród pracowników PCPR-u w Tucholi, w rodzinnej pieczy zastępczej na ternie powiatu tucholskiego oraz innych osób korzystających z usług jednostki.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 13:02