ZARZĄDZENIE NR 8/2012

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej w związku z realizacją projektu pt. “Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:15