Zarządzenie nr 8/2021

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w PCPR w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 29 stycznia, 2021 13:11