Zarządzenie nr 8 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r.

Zarządzenie nr 8/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 10:45