Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010

Zarządzenie nr 9/2010 Kierownika PCPR z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej i instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 10:46