Zarządzenie nr 9/2020

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 19.03.2020 r. w sprawie: przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, w celu kontrolowania instytucji oraz beneficjentów zadań realizowanych ze środków PFRON, którzy z mocy prawa takiej kontroli podlegają.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 13:03