Przetarg nieograniczony “Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące wykluczenia – pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące wykluczenia – wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Oświadczenie – grupa kapitałowa – pdf

Załącznik nr 3 Oświadczenie – grupa kapitałowa – wersja edytowalna

Załącznik nr 4.1 CZĘŚĆ 1 RTV – PDF

Załącznik nr 4.1 CZĘŚĆ 1 RTV – WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik nr 4.2 CZĘŚĆ 2 SPRZĘT KOMPUTEROWY – PDF

Załącznik nr 4.2 CZĘŚĆ 2 SPRZĘT KOMPUTEROWY – WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik nr 4.3 MEBLE – PDF

Załącznik nr 4.3 CZĘŚĆ 3 MEBLE – WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik nr 4.4 CZĘŚĆ 4 AGD – PDF

Załącznik nr 4.4 CZĘŚĆ 4 AGD – WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik nr 5 – WZÓR UMOWY

Ogłoszenie o zamówieniu

Ostatnia aktualizacja: