Zarządzenie nr 18/2021

Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli opracowanego na potrzeby PCPR w Tucholi, w celu kontrolowania instytucji oraz beneficjentów zadań realizowanych ze środków PFRON, którzy z mocy prawa takiej kontroli podlegają.

Ostatnia aktualizacja: