Zarządzenie nr 23/2021

Zarządzenie nr 23/2021 Dyrektora PCPR w Tucholi z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania PCPR w Tucholi w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2021 14:16