Zarządzenie nr 6/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udostępniania informacji publicznych oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 28 lutego, 2021 09:44