„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku zorganizowało szkolenia
dla kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Diagnozę pedagogiczno – psychologiczną przeprowadził Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy „Caritas” w Bydgoszczy. Po zakończeniu procedur szkoleniowych udało się pozyskać 6 kandydatów gotowych do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:47