Zarządzenie 13/2013

Zarządzenie 13/2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania i określenia zakresu obowiązków Zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2012 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:39