ZARZĄDZENIE NR 1/2013

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji do spraw opiniowania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi o dofinansowanie ze środków PFRON w Warszawie.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:19