ZARZĄDZENIE NR 16/2017

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 10.07.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia wzorów wniosków o pomoc finansową z zakresu pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 12:18