ZARZĄDZENIE NR 3

Zarządzenie w sprawie powołania i określenia zakresu obowiązków Zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w związku z wprowadzeniem z dnia z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:09