ZARZĄDZENIE NR 6/2012

Zarządzenie w sprawie: ustalenia norm i zasad przydziału środków higieny osobistej oraz napojów pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 11:12